Lễ ba ngôi ban mai theo giáo luật,
Rừng bạch dương trắng muốt “đại đồng chung”.
Say hội hè nườm nượp cả thôn làng,
Chuông trong gió đưa xuân sang ngây ngất.
Trên cửa sổ cây lá cành chạm khắc,
Lễ thánh đi để khóc những bông hoa.
Những chim rừng cùng ta hãy hát ca
Cùng chôn cất tuổi xuân ta não nuột.
Lễ ba ngôi ban mai theo giáo luật
Rừng bạch dương trắng muốt “đại đồng chung”.


Nguồn: Tuyển tập thơ và trường ca nhỏ, Xécgây Êxênhin, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)