Lòng tin của ta còn chưa tắt hẳn
Những bản thánh ca, những bài hát thánh thần.
Dầu mặt trời vẫn đang còn trút xuống
Trên những ngọn đồi màu xanh.

Ồ ta tin, quê hương ơi, ta hiểu
Rằng nhẹ nhàng bàn chân của quê hương
Nhưng dẫn chúng con đi tới thiên đường
Không chỉ có một lối mòn ngoan đạo.

Tất cả mọi con đường – đều may mắn
Chỉ một con đường hạnh phúc chẳng tìm ra:
Con đường này trong tiếng khóc màu trắng
Trong tiếng khóc này đời mới được tìm ra.

Ở nơi đó người ta xây cung điện
Được xây từ những viên gạch nhà thờ
Những cung điện này – nơi tù đày giam hãm
Nơi vang lên tiếng xích sắt khua.

Xin Người chớ đi tìm ta trong Chúa
Đừng gọi ta rằng phải sống và yêu…
Ta đi theo con đường ta chọn lựa
Để từ bỏ đi cái điên loạn trong đầu.