Ôi tôi tin hạnh phúc có trên đời!
Khi vầng dương còn chói loà không tắt.
Và bình minh rực đỏ màu Kinh thánh
Báo tin tốt lành đến mỗi sớm mai.
Ôi tôi tin hạnh phúc có trên đời.

Reo vang, reo vang nhé, nước Nga ơi,
Trào dâng nào, ngọn gió lành bất khuất!
Hạnh phúc thay kẻ đem niềm vui tới
Ghi nỗi buồn mục đồng chân thực nhất.
Reo vang, reo vang nhé, nước Nga ơi.

Tôi yêu tiếng ầm ào dòng lũ xiết
Và ánh sao trên mặt sóng bâng khuâng.
Ôi khổ đau mang hạnh phúc vô ngần
Và nhân gian luôn mãi mãi tri ân.
Tôi yêu tiếng ầm ào dòng lũ xiết.