Mắt tôi nhìn nặng nề, đau đớn quá
Người anh em đang dần chết của tôi
Và tôi cố gắng căm thù tất cả
Những ai ghen với yên lặng của người.

Hãy nhìn xem, trên đồng anh vất vả
Cày xới lên đất cứng với chiếc cày
Và hãy nghe anh hát về nỗi khổ
Sau luống cày anh đang hát về ai.

Hay trong ngươi không còn lòng thương hại
Cho kẻ khổ đau, vất vả cấy cày
Ngươi nhìn thấy cái chết không tránh khỏi
Mà chỉ đi qua, để mặc lòng ai.

Hãy giúp đấu tranh với cảnh tôi đòi
Cảnh người rót rượu vang, người khốn khổ
Hay ngươi không nghe tiếng khóc phận số
Trong bài ca sau những luống đất cày?