Chiều khói toả, con mèo mơ màng ngủ
Vẳng đâu đây tiếng ai đó cầu kinh.

Lay động ánh chiều, cuồn cuộn sương dâng,
Rèm đỏ buông che hờ ô cửa chạm.

Tơ nhện bay từ nhà kho vàng óng.
Rúc rích gần xa tiếng chuột gặm trong buồng…

Ngoài bìa rừng lúa mì thu từng bó,
Những cây thông như mũi giáo vút lên.

Rừng thưa toả mùi thơm trong sương lạnh…
Thư thái và thật mạnh mẽ trong lòng.