Cơn bão tuyết, nhà ngươi cần gì vậy
Mà kêu lên bên cửa sổ vù vù
Để con tim đau này đang lo ngại
Rồi nỗi buồn và đau đớn gọi ra.

Hãy cho ta được lãng quên một chút
Tốt nhất là ngươi hãy biến đi ngươi
Còn nếu ngươi không nghe – ta sẽ khóc
Sẽ ăn năn, hối lỗi trước Chúa Trời.

Hãy cho ta lời nguyện cầu cháy bỏng
Hoà nhập cùng sức mạnh với linh hồn
Bởi giờ đây tâm hồn ta đổ đốn
Sắp tới này có lẽ xác đem chôn.

Thì nhà ngươi hát cười ta khi ấy
Chứ bây giờ hãy biến đi cho mau
Hay là cho tâm hồn ta tội lỗi
Cùng với ta nhà ngươi hãy nguyện cầu.