Trời Ba Lan mây vấy máu lửng lơ
Những giọt đỏ thiêu ra tro thành phố
Sao thế kỷ trong ráng hồng sáng tỏ
Vísla khóc dưới sóng đỏ hoa hồng.

Chung cục chăng theo ý nghĩa thông thường
Những năm tháng làm lệch cân cuộc chiến.
Người chiến thắng vì những gì cống hiến
Hoa kẻ thù đem đến đặt lên cân.

Giữa tù đày giấc mơ sáng, Ba Lan!
Người nô lệ trong hào quang mảnh vở,
Mit-kê-vich đạn lên nòng nóng đỏ.

Người vung tay phá bỏ cảnh tù đày.
Nơi bìa rừng quê hương cháy ngất ngây
Lễ cầu nguyện nghe say lời chiến thắng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)