Bờ sông vắng lau sậy vỗ lao xao
Trên sông ấy “tiểu thư-công chúa” khóc.
Cô gái đẹp mong hội mùa Xê-mic.
Sóng đánh tung cái vòng kết tơ hồng.
Mùa xuân này cô chửa thể lấy chồng
Những điềm gở của rừng làm cô sợ:
Thân bạch dương như ai làm bong vỏ -
Lũ chuột con đuổi cô bé khỏi sân.
Ngựa đánh nhau hung hãn hất đầu luôn
Thần thổ địa không ưng tóc đen mượt.
Mùi trầm hương của rừng ai đang rót
Gió nỉ non đang hát điệu cầu hồn.

Theo bờ sông chầm chậm bước cô buồn
Sóng ngầu bọt dệt hồn cô khăn liệm.


Nguồn: Tuyển tập thơ và trường ca nhỏ, Xécgây Êxênhin, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)