Bầu trời trát sữa chua,
Trăng tựa mẩu phomat.
Tim yếu đau, bệnh tật
Có thiết gì miếng ăn.

Thèm ăn, nhưng thứ khác,
Không lạo sạo trong răng.
Đợi niềm vui, ánh sáng,
Như số phận trẻ trung.

Khát vọng nhân buốt thêm
Hồn tôi đà tan nát,
Mong trên nắp áo quan   
Có cháo và cơ-vas*.


* Kvas – Loại nước uống truyền thống Slavơ với hàm lượng thấp ethanol, không quá 1,2%.
Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo