Đừng cười gượng, khỏi văn vẹo đôi tay,
Yêu người khác, tôi không yêu em nữa.

Hẳn em biết, điều này em biết rõ –
Chẳng thấy em, tôi không định tìm em.

Lòng thờ ơ, tôi đi ngang qua ngõ –
Đơn giản muốn nhìn qua cửa sổ thôi mà.