Đâu, đâu rồi, hỡi ngôi nhà cha mẹ,
Đang oằn lưng dưới bão tuyết xác xơ?
Bông hoa nhỏ của ta xanh, xanh biếc
Hạt cát nào đơn chiếc ngẩn ngơ.
Đâu, đâu rồi, hỡi ngôi nhà cha mẹ?

Bên kia sông vang vang gà gáy,
Mục đồng lùa gia súc từng đàn,
Và lấp loáng dòng sông ánh nước,
Ba vì sao chiếu xuống mêng mang.
Bên kia sông vang vang gà gáy.

Thời gian là cối xay có cánh
Khiến cho vầng trăng mải lắc lư,
Toả lên trên ngôi làng ánh sáng,
Giăng cơn mưa vô ảnh hững hờ.
Thời gian là cối xay có cánh.

Muôn vàn mũi tên nhỏ mưa giăng
Trong mây đen xô ngôi nhà bần bật,
Cắt đi bông hoa nhỏ xanh biếc,
Bãi cát vàng vỡ vụn, nát tan.
Muôn vàn mũi tên nhỏ mưa giăng.