Cô hàng xóm Vêra
Đau răng từ hôm qua
Đau hai chiếc răng cửa
Răng còn non, răng sữa

Cô rên suốt ngày đêm
Ai dỗ cũng không im
Mẹ thì lo hâm nước
Không rời con nửa bước

Bố làm trò vẽ râu
Để Vêra quên đau
Còn bà thì cuống quýt
Lo còn hơn con nít

Chỉ ông nội một mình
(Ông là cựu chiến binh)
Là không lo gì hết
Ông bảo: Ồ, không chết!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)