Theo M.Koryuna (Armenia)

- Bạn ơi sao bạn lại buồn
Mặt mày ủ rũ, không hồn thế kia
Cả ngày chẳng nói năng chi
Gia đình hạnh phúc, có gì buồn đâu
Vợ chồng đều khoẻ, sống lâu
Và con gái gả làm dâu đấy rồi
Lương tâm...công việc tuyệt vời
Bạn vui mới phải, buồn hoài làm chi ?

- Bạn ơi tôi trả lời nghe
Truyện dài bạn viết mọi bề tuyệt hay
Nó đang ám ảnh tôi đây
Nên tôi buồn bã suốt ngày đó thôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)