Một tờ bạc rúp mịn màng
Mỉm cười giễu bạn chẳng sang bằng mình
Đồng năm côpếch lim dim
Biết mình phận nhỏ, thà im cho rồi.

Bỗng nhiên lúc đó tay ai
Cầm tờ bạc ấy đổi hai mươi đồng*
Hai mươi đồng nhỏ đồng tâm
Đúng bằng một rúp, hỏi rằng ai hơn ?

Giờ đây tờ rúp đã quên
Rằng xưa nếp nghĩ nhỏ hèn xiết bao!


* 1 rúp = 100 côpếch (20 đồng loại 5 côpếch)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)