Nàng tôm cày đám sình lầy
Bỗng nhiên gặp bạn của ngày ấu thơ
Sắc màu rực rỡ như mơ
"Áo phơ rắc tuyệt, thơm tho vô ngần*
- Nàng tôm kinh ngạc, bần thần
Bẻ càng đi đổi được quần áo kia
Thì tôi tự bẻ ngay cơ"

"Sao con nông cạn, hãy nghe đây này
- Già tôm thông thái nói ngay
Nếu con muốn đẹp thơm say như người
Phải đành chịu luộc con ơi
Sẽ thành nguyệt quế trong nồi thơm ngon"

Chừng nào ghen tị vẫn còn
Nước sôi mà luộc tan dần mới hay.


* Áo phơ rắc: áo đuôi tôm.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)