Trong một trại ngưạ giống
Có con ngựa hiền thắng dây cương
Chở đồ cần mẫn
Nó biết những con nào thuần chủng
Được nằm trong biên chế hẳn hoi
Nhưng sao nó vẫn cứ ghen hoài
Với bộ móng, dải bờm, cái đuôi bọn ấy
Chúng được nhiều ưu ái
Nào tỉa tót, đánh bóng đủ điều…

Còn nó thì…
Chưa một lần được thấy trường đua
Chỉ thấy mồ hôi, sùi bọt mép…

Một chú ngựa trẻ măng như sinh từ ánh chớp
Cất tiếng khàn khàn ở đoạn cuối con đường
“Sợ mình không đến đích!”

Chà, biết nói thế nào được nhỉ
Mỗi thân một phận trời…


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)