Không có các họ sau:
Bạc nhược, Giẻ, Ăn bám
Điểm năm, Điểm hai, Canh
Hoảng sợ và Cái rốn

Và chúng ta thường gặp
Họ, mang tên thú rừng
Cả tên chim, tên cá
Tên những loài côn trùng:

Gà trống, Tôm, Cá ngạnh
Bò thiến, Bò cái tơ
Bọ gậy, Chuột, Bọ đất
Chim cút, rồi Hải ly

Có người mang họ Muỗi
Tinh lại như thú rừng
Người mang họ Sư tử
Lại nhỏ như côn trùng

Người mang họ Diều hâu
Lại sợ Vành khuyên nhỏ
Lão luyện - mà như lợn
Chất phác - lại cáo già

Họ Tôm nếu không ngu
Không vô học, đần độn
Không chịu lùi về sau
Hẳn tiến lên phía trước

Họ Bãi đờm nguyên sơ
Mà đổi thành họ Ngọc
Nếu thực chất như lừa
Mong làm sao khácduwdcowcj?

Họ Nấm, Bánh ga tô
Vẻ vang muôn đời mãi
Vậy xin kết luận rằng:
Không có họ tốt, xấu
Cơ bản là con người


1946
Nguồn: Ý tưởng táo bạo (thơ), Xécgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)