Có một anh hề
Dám chế giễu nhà vua
Để làm một trò đùa
Nhà vua không ưa
Nhưng không thể nổi giận
Bởi anh hề đùa trong giới hạn
Nhưng nhà vua không ưa

Mỗi triều vua cần có
Một anh hề dũng cảm
Đó là chuyện thường tình


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)