Tiếng ồn ban mai ngoài cửa sổ
Xtêpan còn ngái ngủ, bần thần
Đêm qua sói vào sân hàng xóm
Đã vồ đi một chú bê con.

Bạn láng giềng nói với Xtêpan:
- Tôi cứ tưởng anh đi đâu vắng
Sao anh không dậy cầm lấy súng!
Đêm qua sói vồ bê của tôi.

Xtêpan há miệng ngáp, trả lời:
Tôi ngủ quá say nào có biết!

Nếu lãnh đạm với láng giềng thân thiết
Nhỡ mai mình gặp nạn, tính sao đây ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)