Những chú mèo ngoại quốc
Có tụ họp một lần
Cùng thề nguyền danh dự
Bàn nhau cách làm ăn

Từ các đại sứ quán
Tụ về nơi chuột kêu
Chúng bàn nhau meo meo
Rồi meo meo tạm biệt

Khắp trong nhà ngoài phố
Đến nước nọ nước kia
Những chú mèo quốc tế
Đều chung lời meo meo

Theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
"Miao miao" rồi "mu mu"
Giống như tiếng Thuỵ Điển
Tiếng Pháp và Đức thôi

Cuộc gặp mặt chớp nhoáng
Thống nhất tự khen nhau
Bằng ngôn ngữ meo meo
Trước đây nào thấy có.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)