Tờ lịch đỏ trên tường:
Hôm nay là ngày lễ
Ngày mồng một tháng năm
Ngày mùa xuân đẹp đẽ

Tháng hai và tháng mười
Cũng nhiều ngày như vậy
Nhiều ngày đáng chờ mong
Trên những tờ lịch ấy

Các bạn trẻ chúng ta
Thích những ngày số đỏ
Vì pháo hoa, duyệt binh
Những ngày này mới có

Nhưng trong số rất nhiều
Những ngày vui, chủ nhật
Có một ngày mùa thu
Bình thường mà vui nhất

Ngày ấy lịch trên tường
Không được in số đỏ
Các khẩu hiệu và cờ
Cũng không treo ngoài phố

Nhưng ta nhận ra ngay
Nhờ một điều giản dị
Là học sinh đến trường
Khắp nông thôn, thành thị

Là những tốp học sinh
Diện áo quần rất mốt
Là cái dáng rụt rè
Của những em lớp một

Một năm nhiều ngày vui
Quan trọng và vui thật
Nhưng chính ngày khai trường
Quan trọng và vui nhất


Nguồn: Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)