Chàng nhân viên viết tờ đơn
Trình lên thủ trưởng cơ quan của mình
Nội dung đơn thật lạ lùng:
"Cho tôi thôi việc vì rằng tôi ngu"
Nghe câu đáp lại bất ngờ:
"Tôi không khẳng định anh là người ngu".

Chàng ta ủ rũ trở về
Bàn mưu tính kế cậy nhờ cấp trên
Nghe trên đáp lại mà buồn:
"Ngành ta tất cả chẳng còn ai ngu!"
"Nhưng tôi ngu ngốc lắm cơ
Cho tôi thôi việc bây giờ đi anh!"

Chàng ngu tự nhủ lòng mình:
"Kiên trì xin mãi sẽ thành công thôi
Cả ngành chưa có một ai
Theo đường có một không hai thế này".

Ai ơi có biết giờ đây
Chàng thôi việc nhỏ...đã đầy quyền cao!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)