Tài năng hoạ sĩ ấy
Từ lâu đã cùn mòn
(Thủ phạm là do rượu)
Không có bút pháp riêng
Anh vẫn cầm bút vẽ
Không tốn sức lực nhiều

Dựa vào bức ảnh gốc
Anh uốn lượn vài đường
Trên vải vẽ của người thợ phụ
Rồi nheo mắt mơ màng
Phả sắc màu lên đấy
Hẳn nhiên thành bức tranh
(Nếu các nhà phê bình
Không phê phán kiểu làm như vậy)

Người mua ngắm bức tranh
Lẩm bẩm, rồi yên lặng
Bởi vì trong tranh ấy
Hình như không có thần


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)