Gấu mẹ hỏi thỏ mẹ:
Sao bà trùm chiếc nón màu xanh
Lên đầu đứa con mình như thế?

Thỏ mẹ trả lời rằng:
Trong rừng đây có nhiều thợ săn
Phải lo giữ con mình chứ
Nguy hiểm quá chừng!
À thôi...
Kẻo con mình nghe thấy...


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)