Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 27/04/2015 08:43

Котята

Вы послушайте, ребята,
Я хочу вам рассказать;
Родились у нас котята –
Их по счету ровно пять.

Мы решали, мы гадали:
Как же нам котят назвать?
Наконец мы их назвали:
Раз, Два, Три, Четыре, Пять.

Раз – котенок самый белый,
Два – котенок самый смелый,
Три – котенок самый умный,
А Четыре – самый шумный.

Пять – похож на Три и Два –
Тот же хвост и голова,
То же пятнышко на спинке,
Так же спит весь день в корзинке.

Хороши у нас котята –
Раз, Два, Три, Четыре, Пять!
Заходите к нам, ребята,
Посмотреть и посчитать.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Các bạn ơi, nghe này,
Tớ có chuyện muốn kể,
Mèo nhà tớ vừa mới
Sinh năm, thật đáng nể.

Mỗi việc đặt tên mèo
Mà chúng tớ nghĩ mãi,
Cuối cùng thì đặt đại:
Một, Hai, Ba, Bốn, Năm.

Một là con trắng tinh,
Hai là con bạo nhất,
Ba là con rất khôn,
Còn Bốn lại rất ồn.

Hai, Ba, Năm giống hệt,
Từ đầu tới chóp đuôi,
Trên lưng cùng có đốm,
Và ngủ suốt ngày thôi.

Mèo nhà tớ xinh lắm,
Một, Hai, Ba, Bốn, Năm,
Đến chơi nhà tớ nhé,
Cùng xem và đếm thầm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Này, các cậu biết không
Có chuyện này rất lạ:
Nhà tớ mèo đẻ con
Đúng năm con tất cả

Cả nhà tớ thi nhau
Tìm tên hay để đặt
Cuối cùng gọi: "Một, Hâi
Ba, Bốn, Năm - tuyệt thật

Con Một rất thông minh
Con Hai lông màu trắng
Con Ba hay làm ồn
Con Bốn rất nhí nhắng

Còn con Năm, biết không
Giống Hai, Ba như lột
Cũng có đốm trên lưng
Cũng lười và học dốt

Một, Hai, Ba, Bốn, Năm
Năm con mèo đẹp tuyệt
Mời các bạn đến xem
Cứ xem rồi sẽ biết!


Nguồn: Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời