Lão quạ khoang cứ há miệng nhìn
Sói con gặm xương ngon biết mấy
Bỗng quạ nổi lòng tham không đáy
Liều mình lao xuống tựa diều hâu

Trận cướp xảy ra đột ngột từ đầu
Sói con bị bất ngờ, bối rối
Quạ nhằm hướng khúc xương, lao tới
Nhưng mà xương nặng lắm, than ôi!

Quạ làm sao tha nổi lên trời
Khúc xương nặng tuột rơi xuống mãi
Rồi sói con hoàn hồn trở lại
Liền xé tan nửa cánh quạ khoang

Nên liệu cơm gắp mắm ai ơi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)