"Chào cậu! Lâu rồi ta không gặp nhau
Mừng cậu có một cuộc hôn nhân hợp pháp
Cậu béo lên, ăn mặc chỉnh tề...
Nay sống ra sao? Cậu hãy kể mình nghe!"

"Nay mình không còn ăn món ăn sinh viên
Và sống như một người chồng thật sự
Không làm gì trái với lương tâm...
Hàng ngày mặc áo đã được là
Bữa ăn luôn đợi mình ở nhà
Vợ mình như một con chim non chu đáo
Mình bị ốm, cố chữa cho mình
Và cứ nói chuyện huyên thuyên không dứt
Huyên thuyên suốt ngày đêm
Rồi huyên thuyên đến mức
Vụt biến ra khỏi nhà
Để tự nấu tự ăn..."
"Vậy thì...
Cưới vợ để làm gì cơ chứ?"
"Để đăng ký cư trú!"


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)