Hắn chỉ nổi tiếng về vu khống
Viết thư gửi đi rất nhiều nơi
Để nói xấu những người
Đang sống gần nơi hắn

Không hề biết xấu hổ
Hắn công kích, thoá mạ bao người
Mọi lời thanh minh và giải thích
Hắn đều bỏ ngoài tai

Hắn biết dành những lời vu khống
Cho từng đối tượng riêng
Lời nào cho tắc kè, sói núi
Lời nào cho cừu nhỏ yếu hèn

Hắn rất giỏi che đậy
Sự hiềm khích, như mầm bệnh hiểm nguy
Người đời khó nhận biết
Tường tận ra ngay mọi vấn đề

Hắn là "Nguồn chân lý"
Thực ra đâu phải thế
Hắn chính là khối u
Trên cơ thể trong lành mạnh khoẻ


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)