Thần chết ngồi trong phòng đợi
Để được gặp kẻ quan liêu
Một ngày, hai ngày... đợi mãi
Bao giờ đến lượt mình...

Đây thần chết trẻ trung
Kiên lòng chờ gặp mặt
Và cuối cùng, không chờ được nữa
Thần chết đành phải chết

Kẻ quan liêu mạnh hơn thần chết?
Không phải thế đâu!
Chém cha thói quan liêu!


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)