Bác thợ săn răn dạy:
"Hãy nhớ lệ phường săn
Khi đi mai phục sói
Phải đứng yên ở vị trí của mình
Chớ bắn vào thỏ, cáo
Thậm chí có voi đến, cũng đừng...
Phải chờ sói đến gần, mới bắn".

Cả phường săn đứng yên dưới vòm thông
Ôm khẩu súng hai nòng, chờ đợi...
Sói tiến dần vào nơi mai phục
Bỗng tiếng súng nổ vang...
Thì ra chàng trai trẻ
Không kìm mình, bắn vào chú thỏ
Thỏ chạy dài, sói cũng lao đi!

Cả phường săn bực tức
Chàng trai trẻ xin lỗi mọi người

Sớm hôm sau lại mai phục tiếp
Vết chân sói còn in trên tuyết
Vẫn đúng là con sói hôm qua
Cả phường săn đứng im dưới thông
Ôm khẩu súng hai nòng, chờ đợi...

Bỗng súng lại nổ vang
Chàng trai trẻ lại không kìm mình
Đã bắn vào chú cáo
Con sói kia cao chạy xa bay!

Nếu chỉ nghĩ đến mình
Sẽ làm hỏng biết bao việc chung.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)