Giênhia tròn tám tuổi
Cậu tổ chức ngày sinh
Khách đến thăm tặng cậu
Khẩu súng lục xinh xinh

Rồi xe tăng, đại bác
Khẩu súng máy tí hon
Mới, đen, trông như thật
Có băng đạn hình tròn
Trong khi khách ăn uống
Một mình Giênhia
Tháo tung các khẩu súng
Vứt lung tung khắp nhà

- Ôi, đồ chơi còn mới
Hỏng rồi sao? Thật kinh!
- Không! Giênhia đáp lại
Con chơi trò "Hoà bình"


Nguồn: Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)