Đại hồng nhung* mọc giữa đồng
Dương dương tự đắc, ngước trông người đời:
"Mình ta đẹp nhất đây thôi
Hãy nhìn cho kỹ, xem người độc không ?"

Nấm lành mọc dưới vòm thông
Phải chăng vì thế, khó lòng nhận ra...


* Đại hồng nhung (amanita): nấm độc.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)