Hai con lợn biển ở trong chuồng
Nhìn ông chủ của mình vào quán nhỏ
Nhập hội rượu, nói cười hô hố
Bao kẻ nằm, nhảy múa lung tung.

Đôi mắt kẻ say đờ đẫn lạ lùng
Một con lợn thốt lên tiếng nói:
"Người tôi nổi da gà sợ hãi
Mai ta cũng bị thế kia chăng ?"

Con lợn kia mới trả lời rằng:
"Mong bạn hãy nhìn, suy cho kỹ
Chẳng ai làm tình, làm tội họ
Tự mình họ chuốc lấy cơn say.

Bạn nghe chăng, họ hét suốt chiều nay
Mà chẳng có chút nào đồng điệu".
"Hẳn có điều gì chăng bạn nhỉ ?"
"Nơi đây...lắm nhơ nhuốc, thế thôi!"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)