Trời hè nắng cháy như thiêu
Con dê nói với con heo thế này:
"Sao không nằm xuống vũng lầy
Mồ hôi nhễ nhại cả ngày thế kia ?"

Con heo mới trả lời dê:
"Vũng lầy có kẻ say kia nằm rồi
Ngày nào cũng vậy mà thôi
Rượu no, hắn lại ra ngoài... nằm nôn
Vũng lầy, chỗ trống chẳng còn".

Kẻ say kết bạn với đàn heo non!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)