Để nhân loại phía ảo mờ
Galilê với hồn thơ sáng bừng
Bước lên toà án ung dung
Và ông tuyên bố thẳng thừng: Đất quay

Trải qua bao thế kỷ nay
Lửa chân lý ấy vẫn say lòng người

Ngày nay thế kỷ sáng ngời
Tư duy mòn cũ bao người vẫn mang
Bao chân lý chịu đầu hàng...
Gương Galilê ấy vẻ vang muôn đời


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)