Bị kẻ thù rượt đuổi
Chạy bán sống bán chết
Trong kinh hãi tột cùng
Thỏ tọt vào hang cáo

Nhưng hang cáo, than ôi
Đâu phải nơi trú ẩn
Thỏ định vụt trở ra
Bỗng hoàn hồn trở lại
Vì thỏ ta chợt thấy
"Nét trẻ thơ trong này"
Kìa một bầy cáo nhỏ
Cáo già đi vắng nhà...

"Mình lại không may rồi
- Thỏ chợt lấy lại hơi -
Mình đến đây phạt cáo..."


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)