Được phong làm tuỳ viên sứ quán
Chó núi mừng rơn, cười nhăn răng
Vốn có tài đánh hơi từ nhỏ
Nay được giao trọng trách vinh quang

Trước từng phụ trách hẳn một ban
Dò la tin tức các lân bang
Nay chó lên đường đi hải ngoại
Nhậm chức tuỳ viên sứ quán cao sang

Biên chế trong cơ quan sứ quán:
Chức đại sứ về tay đười ươi
Chức cố vấn dành cho cá sấu
Ác điểu làm thư ký riêng thôi

Chó núi chúi mũi vào các tin
Như mõm lợn ủi vào mặt đất
Cứ mê mải săn tìm bí mật
Của các ngành, ban, bộ nước người

"Tình cờ" lảng vảng các sân chơi
Rồi ngó qua bờ tường nghe ngóng
Như kẻ trộm, mặt mày hí hửng
Khi đánh hơi được tin nhỏ nhoi

Rồi chó núi sa vào cạm bẫy
Đại sứ liền bênh vực người mình:
"Chó núi hoàn toàn không có tội
Bởi đang làm nhiệm vụ quang vinh"

Hỡi những nhà ngoại giao mẫn cán
Nên nhớ rằng cạm bẫy đang giăng!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)