Như một chiếc đèn chong
Đêm sâu thẳm ngoài đồng
Đom đóm lập loè phát sáng
(Một phận hèn đơn lẻ u buồn)

Một con cú đuổi theo
Tóm được con đom đóm
"Tôi đã làm gì anh?"
"Cậu đã quấy rầy tớ
Bằng ánh sáng của mình"
Một bản án rõ ràng
Phải xử ngay tức khắc

Đom đóm tắt ánh sáng
Đành phải lên thiên đường...
Thực ra đom đóm ấy
Bị nuốt vào họng cú săn đêm


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)