Ngay bên mái nhà tôi
Có con chim - nghệ sĩ
Chúng tôi nghe suốt ngày
Tiếng líu lo không nghỉ

Đồng còn mây mù bay
Sương còn treo từng hạt
Thế mà chim từ lâu
Dậy và say sưa hát

Hát không vì vinh quang
Cũng không vì tiền bạc
Mà chỉ vì trái tim
Vì không thể làm khác

Chim hót hay, ngân dài
Tiếng vang xa và rộng
Mà chẳng đòi tiền công
Cho tài năng, lao động


Nguồn: Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)