Khoe bộ lông sặc sỡ
Chim công hỏi én trời:
"Chị có nghe những lời
Bàn luận về tôi chứ?"

Én từ tốn trả lời:
"Tôi nghe nói nhiều lắm
Họ khẳng định một điều..."
"Hẳn là khen tôi đẹp?"

"Không phải điều đó đâu
Xin anh đừng giận nhé
Họ nói anh diện ngất
Chính là một tên ngu"


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)