Chuột hãi mèo, chui tọt vào hang
Để thoát khỏi số mình phải chết
Con rái cá nâu cười khanh khách:
"Khó lòng mà tóm nổi chuột chù"

Mèo bước nhón chân lặng lẽ như tờ
Rồi bắt chước "gâu gâu" tiếng chó
Nghe vậy, chuột chù không sợ nữa
Mới ló ra, lập tức bị vồ ngay

Chú mèo ấy mỉm cười đắc chí:
"May rành tiếng ngoại mới thành công!"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)