Rắn lục trườn qua một gốc cây
Rồi trải thân mình ra phơi nắng
Cún con chạy đến gần sốt sắng:
"Tôi thấy bạn đơn lẻ một mình

Ta cùng làm trò chơi gì chăng ?
Mình tôi được thảnh thơi rỗi việc
Ở nhà tôi mọi người bận học"
Không trả lời, mắt rắn lim dim

Rắn nằm như xác chết chờ chôn
Cún con vẫn đứng bên ngơ ngác
Bỗng rắn lục cuộn tròn, nhả độc
Cún con lập tức ngã lăn quay

Muốn nhận ra rắn lành rắn độc
Phải có thời gian tuổi tác lớn khôn.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)