Thần dối trá và thần vu oan
Cùng được mời đến nhà nào đó
Và cùng được xếp chung một chỗ
Bởi vì họ không thể tách rời
Rồi chủ nhân nói với khách mời:
"Chúng tôi sống không thể thiếu các ngài
Các ngài giúp điều gì được nhỉ?"

Thần dối trá trả lời:
"Những ai làm việc đen tối nhiều lần
Trong lòng không yên bình
Họ đều gọi chúng tôi đến giúp
Chúng tôi nói bằng nhiều thứ tiếng
Trên tất cả báo đài
Và trong mỗi lĩnh vực
Đều được nói bằng phong cách riêng
Chỉ có điều phải được trả tiền"
Rồi hợp đồng các bên được ký
Thần vu oan sắp xếp hành lý:
"Tôi vội đi Mađrit, đi Bôn"
Thần dối trá cũng lên tiếng nói:
"Còn tôi đi Giơnevơ"

Rồi công việc sôi động quay cuồng
Những bản tin, những bức ảnh hình
Bao lời dối trá trên sóng phát thanh
Thần vu oan cày trên mặt báo
Thần dối trá nắm chắc diễn đàn

Bao sự kiện nối dài
Cứ bị bóp méo hoài trong ánh sáng
Người ta sợ chiến tranh
Nơm nớp sống hoà bình
Nhưng còn có vị thần sự thật
Khi lao vào cuộc đấu
Thì thần dối trá và thần vu oan
Bao giờ cũng yếu hèn hơn
Vị thần sự thật hùng cường


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)