Không gì xấu xa hơn
Những lời dối trá
Thử chứng minh mà xem

Có tin đồn khắp rừng:
Thỏ là tay ăn cắp
Đã từ lâu lắm rồi
Dẫu thỏ có thanh minh cho được:
"Đây là lời nói dối, đừng tin
Tôi ăn cắp của ai cơ chứ!"
Chẳng ai muốn lưu tâm...
Bởi việc riêng mình còn lo chưa hết...
Thỏ ta bèn đến gặp sư tử
Lòng sư tử đang không được vui
Nghe thỏ trình bày xong, liền nói:
"Tốt nhất nên thế này
Mi cứ nhận là không ăn cắp
Chỉ cầm nhầm đồ
Khi chưa hỏi chủ nhân thôi"

Và giờ đây khi gặp con thỏ
Ai cũng chào:
"Công việc ra sao
Hỡi chàng ăn cắp!"


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)