Các bạn nhỏ của tôi thân mến
Tôi gửi thư cho các bạn, yêu cầu
Các bạn nhỏ chăm rửa tay, rửa mặt
Rửa nhiều lần, rửa thật kỹ, thật lâu

Xin mời rửa, rửa nước nào cũng được
Nước đun sôi để nguội, nước ngoài đồng
Rửa nước máy, nước mưa, nước suối
Hay nếu cần, có thể rửa nước sông

Nhưng phải rửa, rửa hàng ngày đều đặn
Rửa buổi sáng, buổi trưa, rửa nhiều lần
Cả buổi tối trước khi lên giường ngủ
Cả khi vừa tỉnh dậy, trước giờ ăn

Cứ mạnh dạn lấy khăn tay mà rửa
Chà thật đau, thật mạnh - chẳng hề gì!
Để cát bẩn, thức ăn và vết mực
Được xà phòng và nước sạch lau đi

Các bạn trẻ của tôi thân mến
Tôi chỉ mong các bạn một điều
Là phải rửa, rửa nhiều vào, ai bẩn
Và ai lười, tôi không thích, không yêu

Tôi sẽ không bắt tay anh nào bẩn
Không lại chơi, không thăm hỏi, không tìm
Bản thân tôi cũng rất chăm rửa ráy
Thôi, bây giờ xin tạm biệt. Tu-vim.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)