Di tích pháo đài - Một bức tường bằng gạch
Bên trụ sở Xô Viết khang trang
Nơi đại lộ cổ thành lộng lẫy
Cần phải phá ngay đi tường ấy
Để tôn thêm vẻ đẹp toà nhà

Lệnh ban hành: Vào giờ đã định
Một tiếng nổ mìn chấn động trời đêm
Song vẻ đẹp toà nhà ở đâu chẳng thấy
Bức tường xưa cũ vẫn còn đây
Chỉ có thêm vài đường nứt toác
Toà nhà mới đẹp xinh...đổ nát!

Đáng trách vô cùng những thợ xây kia
Sao họ không đắn đo cho kỹ ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)