Bác lừa, bác voi cùng chú thỏ
Bàn nhau sẽ cất một cây cầu
Nhưng nhiều điều cả ba chưa tỏ
Vấn đề không chút giản đơn đâu

Bác voi cao lớn hăng hái nói:
"Sẽ dựng cầu trụ đá bê tông".
Chú thỏ bực mình liền phản đối:
"Theo ý tôi cầu phải nhẹ nhàng!"

Riêng bác lừa lắc đầu cẩn trọng:
"Khoan khoan, hai bạn hãy nghe mình
Trước tiên phải cùng nhau thống nhất
Cầu ta sẽ bắc dọc hay ngang?"

Các thành viên của hàn lâm viện
Mỗi người một phách có nên chăng?


Nguồn: Nửa phần sự thật (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)