Chuyện xưa có kể rằng
Vị thần Xavaốp
Tìm được một bạn hàng:
- Nếu tôi giúp anh được
Đạt mơ ước thiêng liêng
Thành tiến sĩ khoa học
Anh có muốn thế không?
Xin cho tôi được biết

- Xin kính thưa quý thần!
Tôi chẳng cần danh vọng
Chỉ mong có nhà xe
Để vonga cho tiện
Bấy lâu xe của tôi
Ngoài trời, chăng bạt ngủ

- Việc ấy tôi chịu thôi!
Thần trả lời buồn bã

Chớ yêu cầu vụn vặt
Thần không giúp nổi đâu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)