Có trời mà biết được
Chim đại bàng làm tổ núi nào
Nơi mây trắng ảo huyền, mỏm đá vút cao
Chúng nuôi các con mình trong tổ ấm

Loài đại bàng có thói quen riêng
Không ưa điều nhỏ mọn
Gia đình sẻ đánh hơi thấy liền
Và dọn đến ở chung với chúng

Tổ chim đại bàng thật rộng lớn
Chim sẻ chui vào dễ như không
Ở đây có nơi ăn, nơi ngủ
Và nơi nấu bếp riêng

Rồi đại bàng đi săn trở về
(Đàn chim nhỏ háu ăn đang đợi)
Bỗng thấy bầy chim sẻ no nê
Đồ ăn còn thừa trên bàn cũ...

Có một lần gấu hỏi đại bàng:
"Sao ngài có hàng xóm như thế
Họ gấu tôi xin nói thật lòng
Không chịu nổi những tên ăn bám"
Đại bàng đáp" "Song tôi đã quen
Mỗi sớm mai nghe sẻ kêu ríu rít"

- Những người có lối sống chim sẻ -
Nếu ta bất thần túm lấy tà áo họ
Họ lập tức hô lên ngay rằng:
Tôi sẽ kiện anh lên tận đại bàng!


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)