Đàn bồ câu tự cao
Bởi có đứa em trai cánh trắng
Đã trở thành biểu tượng hoà bình
Khắp mọi nơi trên cả hành tinh
Đều hát về cậu ấy

Cả bút lông, thiên cầm, dao khắc
Đều nhất loạt tôn vinh
Chú bồ câu cánh trắng

Đàn bồ câu tự cao
Vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn
Nhưng lại mổ bánh mì như hà
Cái tỏ vẻ điềm nhiên, oai vệ
Gợi nhiều về biến tướng nay mai...


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)